Ruilen en retourneren Multismoke

Ruilen

Je kan een bij Rien de Wolf B.V. gekocht product ruilen mits onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van alle originele labels en in de verpaking.

Binnen 14 dagen na aflevering moet het te ruilen product dan worden verstuurd naar Rien de Wolf B.V., Papaverweg 43, 1032KE Amsterdam. De kosten van deze zending zijn voor rekening van de klant. Je dient hierbij een kopie van de orderbevestiging te voegen met daarop vermeld wat de reden van het ruilen is en tegen welk nieuw product je wilt ruilen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

 

Onze klantenservice dient voordat je het te ruilen product terugstuurt hiervan op de hoogte te worden gesteld door een e-mail te sturen naar info@riendewolf.nl . Vermeld daarbij duidelijk je Ordernummer,  je persoonlijke gegevens, wat de reden is van het ruilen en tegen welk ander product je wilt ruilen. Wij kunnen dit nieuwe product, indien voorradig, voor je apart houden totdat wij het te ruilen product van je hebben ontvangen.

Indien je moet bijbetalen omdat je nieuwe product duurder is dan krijg je instructies over de betaling hiervan.

Nadat Rien de Wolf B.V. de door jou teruggestuurde zending heeft gecontroleerd en eventuele bijbetaling door de klant is voldaan, kan het nieuwe product weer worden verstuurd.

Eventueel prijsverschil n.a.v. het ruilen in het voordeel van de klant wordt hierna uiterlijk binnen 28 dagen teruggestort.

 

 

Retourneren

Als je een bij Rien de Wolf B.V. gekocht artikel wilt retourneren en het betaalde bedrag hiervoor teruggestort wilt krijgen op je rekening dan moet dit artikel, mits onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van alle originele labels, binnen 14 dagen na aflevering worden teruggestuurd naar Rien de Wolf B.V., Papaverweg 43, 1032KE Amsterdam. De kosten van deze zending zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.

Je dient hierbij een kopie van de orderbevestiging te voegen met daarop vermeld wat de reden van het retourneren is en je persoonlijke gegevens met bank –of gironummer. Retourzendingen zonder enige toelichting en/of persoonlijke gegevens leveren vertraging op in de afhandeling.

Onze klantenservice dient hiervan van te voren op de hoogte te worden gesteld door een e-mail te sturen naar info@riendewolf.nl. Vermeld daarbij duidelijk je ordernummer, je bank -of girorekening en wat de reden is van het retourneren.

Nadat Rien de Wolf B.V. de door jou teruggestuurde zending met het te retourneren artikel ontvangen heeft vindt er een controle plaats. Indien alles in orde is dan wordt het aankoopbedrag van het artikel uiterlijk binnen 28 dagen teruggestort op je rekening.

 

 

Algemeen

Mocht het zo zijn dat je een ander product hebt ontvangen dan dat je bij Rien de Wolf B.V. hebt besteld dan ruilt Rien de Wolf B.V. dit uiteraard kosteloos om voor het juiste product. Neem dan onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via info@riendewolf.nl  en vermeld daarbij naast wat er aan de hand is ook je ordernummer en je persoonsgegevens.

Indien een artikel dat je bij Rien de Wolf B.V. hebt besteld beschadigd door je wordt ontvangen dan wordt dit artikel kosteloos door Rien de Wolf B.V. geruild voor een identiek onbeschadigd artikel. Neem dan onmiddellijk of uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst contact op met onze klantenservice via info@riendewolf.nl  en vermeld daarbij naast wat er aan de hand is ook je ordernummer en je persoonsgegevens.

Rien de Wolf B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om retourzendingen te weigeren en/of het aankoopbedrag of een deel daarvan terug te storten indien er vermoedens zijn of indien blijkt dat een product al is gebruikt of door anderen dan Rien de Wolf B.V. is beschadigd. Eventuele crediteringen aan de klant worden uiterlijk binnen 28 dagen gedaan, nadat het product is geretourneerd. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.

Een geretourneerd product dat volgens Rien de Wolf B.V. schade heeft opgelopen door toedoen van enige nalatigheid of handeling van de klant komt voor risico van de klant. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld. De eventuele kosten en/of waardevermindering van het product die hieruit voortvloeien worden afgetrokken van het te crediteren aankoopbedrag van het geretourneerde product.

Ruilingen of retouren worden verstuurd naar;

Rien de Wolf B.V.

Papaverweg 43

1032KE Amsterdam